Hizmetlerimiz

Danışmanlık

Gayrimenkul danışmanlığı, yatırımı yapmadan önce, mutlaka konusunda deneyimli, yetkin kişi veya kurumlardan hizmet alınması, beklenen yatırım faydasının sağlanarak riskin azaltılması için gereklidir.

Uzman ve tecrübeli kadrolardan oluşan şirketimiz yalnızca değer tespiti ile yetinmeyip her türlü bilgi ve belgeleri temin ederek mevzuata uygun olacak şekilde yorumlayarak yatırımcılara hizmet vermektedir.

Hukuki Danışmanlık

Şirketimiz, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki analizi ve bunlarla ilgili hukuki sorunların çözümü konusunda destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Raporlama

Yapılan değerleme çalışmasının raporlaması için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 45 nolu tebliği ile yayınlanan ve kabul edilen uluslararası rapor standartları (UDES) kullanılmaktadır. Ayrıca banka ve kurumların ilgili formatlarına göre rapor düzenlenmektedir.

Şirketimiz tarafından hazırlanan her bir değerleme raporu;

 • Değerlemenin sonuçlarını açık ve doğru şekilde ortaya koymaktadır
 • Değerlemesi yapılan mülkün herhangi bir kısmı pazar değeri dışınd abir esas ile değerlemeye tabi tutulursa, pazar ve pazar dışı değerlerini ayrı ayrı belirtmektedir

Roparlar en hızlı ve net şekilde sonuçlandırılır.

 • Daire, villa, müstakil ev, bağ evi, çiftlik evi
 • Büro, ofis, dükkân, mağaza, bina, site
 • Arsa, tarım arazisi
 • Tiyatro, sinema, spor, sağlık ve eğlence merkezleri
 • Yönetim ve ticaret merkezleri, marketler
 • Plaza, iş ve alışveriş merkezleri
 • Otel, motel, apart otel, tatil köyü, pansiyon vb Turistik Tesisler
 • Üniversite kampüsleri
 • Hastaneler
 • Havaalanları, Gar ve istasyon tesisleri
 • Rekreasyon alanları
 • Atölye, imalathane, fabrika
 • Entegre üretim tesisleri, organize sanayi siteleri
 • Sanayi Tesisleri
 • Akaryakıt istasyonları
 • Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri
 • Madenler, kum ve taş ocakları, maden sahaları
 • Tarımsal işletmeler
 • Üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat
 • Özel gayrimenkul projeleri
 • Gemi, yat, kotra Marina Tarımsal Mülk ve Tesisler

Piyasa araştırmasında;

 • Gayrimenkul  ve gayrimenkule dayalı piyasanın profesyonelce izlenerek bireysel risklerin azaltılması
 • Taşınmaz sahipleri için doğru ve bağımsız bir gözle tüm yönleriyle incelenerek bilgi temini
 • Gayrimenkulle ilgili farklı kaynaklardan alınan bilgilerin bir süzgeçten geçirilerek kararları etkileyecek sonuçlara ulaşılması
 • Piyasa araştırması dahilinde taşınmaza benzer mülklerin tespitinin yapılması ve konu taşınmaz ile karşılatırılması
 • Belli bir döneme ait önceki verilerden yararlanarak günümüz koşullarında ilgili piyasanın ortaya konulması

Spekülatif amaçlarla hareket eden bir piyasadan korunmak, piyasa aktörleri için ve bu aktörlere bakarak karar veren yatırımcılar için en önemli riskleri elemek amaçlanmaktadır.

Satış Kabiliyeti için ise;

 • Alım-satıma konu olan bir taşınmazın normal piyasa koşulları altında satış kabiliyetinin belirlenmesi
 • Gerçek alım satım fiyatlarını ,getiri ve satış kabiliyetini doğru tespit edilmesi
 • Satış kabiliyeti açısından taşınmaza etki edecek unsurların ortaya konması
 • Satış kabiliyetine engel durumlarda yapılması gerekenlerin tespit edilmesi
 • Satış kabiliyeti üzerinden gayrimenkullerin değerlendirilmesi

Gayrimenkulün ortaya konan durumunun olabildiğince açık ve net olarak ifade edilmesi amaçlanmaktadır.

Dönüşüm alanının çevresi ile uyumu ve çevresine etkisi gibi konularda yol göstermek değerleme kuruluşunun ana amaçlarındandır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm projelerinde;

 • Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri
 • Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı
 • Dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti
 • Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi
 • Proje alanına ait verilerin(harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması
 • Hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat v.b.) tespiti ve değerlemesi

konularında hizmet verilmektedir.

 • Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri
 • Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim yada hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve techizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri
 • Şirketlerin toplam varlıklarının ortaya konulması amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim yada ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri
 • Tamamen ve kısmen kamulaştırılacak arazi ve arsaların parsel düzeyinde değerlerinin takdiri
 • İrtifak hakkı bedeli ile arazi üzerindeki ürün, ağaç ve varlıkların bedellerinin belirlenmesi
 • Kamulaştırma alanı içerisindeki taşınmazların arsa-arazi ayrımlarının yapılması
 • Arsaların yerel ortalama alım-satım değerleri araştırılarak ortaya konulması

Bu konuyla karşılıklı görüşerek bilgi alabilirsiniz.

İlkelerimiz ve kalite programımızın öncülüğünde

 • İhtiyaç duyulan uzmanlık alanı dahilinde gayrimenkuller ile ilgili anlaşmaya varılamayan durumları tespit etmek
 • Anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak unsurları belirlemek
 • Bu unsurları belirledikten sonra anlaşmazlıkları gidermeye yönelik olarak karar verme

durumları için bilirkişilik görevi üstlenilmektedir.

İlgili projelerin tüm aşamalrında karşılaşılan durumun tespiti için, var olan tüm kanuni bilgi ve mükellefiyetler incelenerek hukuki duruml ve uygunluğunun tespitinden sonra problemlerin tespiti ve çözümü yolunda analizlerin yapılması, aykırıkların giderilmesi ve değerde oluşacak etkinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

 • İntifa hakkı değerlemesi
 • Oturma Hakkı değerlemesi
 • Üst Hakkı Değerlemesi
 • Kaynak hakkı değerlemesi
 • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti
 • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer tespiti
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti konularında danışmanlık