Home / Raporlama Standartlarımız

Raporlama Standartlarımız

Değerlendirme Çalışmalarında Takip Ettiğimiz Uluslararası Raporlama Standartlarımız

 • Yapılan değerleme çalışmasının raporlanması için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 45 nolu tebliğ ile yayınlanan ve kabul edilen Uluslararası Rapor Standartları (UDES) kullanılmaktadır.

Şirketimiz tarafından hazırlanan her bir değerleme raporu :

 • Değerlemenin sonuçlarını yanıltıcı olmayan bir şekilde açıkça ve doğru olarak ortaya koymaktadır.
 • Müşteriyi, değerlemenin planlanan kullanım amacını, ulaşılan nihayi değerin hangi tarih itibariyle uygulanabilir olduğunu,
 • Rapor tarihini ve İncelemenin tarihini belirtmektedir.
 • Değerin türü ve tanımı dahil olmak üzere değerlemenin esasını belirtmektedir.
 • Değerlemesi yapılan mülkün herhangi bir kısmı Pazar değeri dışında bir esas ile değerlemeye tabi tutulursa, Pazar değeri ve Pazar değeri dışı değeri ayrı ayrı belirtmektedir.
 • Değerlemeye tabi tutulacak mülkiyet haklarını veya paylarını, mülkün fiziksel ve yasal özelliklerini, değerlemeye tabi asli mülkiyet hakları haricinde olup değerlemeye dahil edilen diğer mülkiyet haklarını belirtmekte ve açıklamaktadır.
 • Değerlemeyi oluşturmak için kullanılan çalışmanın kapsamını açıklamaktadır.
 • Ulaşılan nihayi değerin bağlı olduğu tüm varsayımları ve sınırlayıcı koşulları belirtmektedir.
 • Özel, olağan dışı veya olağanüstü varsayımları belirtmekte ve bu koşulların oluşma olasılığından bahsetmektedir.
 • İncelenen bilgilerin ve verilerin bir açıklamasını, gerçekleştirilen piyasa analizlerini, uygulanan değerleme yöntemleri ve prosedürlerini ve rapordaki analizleri, görüşleri ve sonuçları destekleyen sebepleri içermektedir.
 • Değerleme uzmanının yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde raporun tamamen ya da kısmen yayınlanması, raporun veya raporda yer alan değerleme rakamlarının veya değerleme uzmanlarının adlarının yada mesleki niteliklerinin referans verilmesini yasaklayan bir madde içermektedir.
 • Yapılan değerleme çalışmasının Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten ve aşağıdaki hususları teyit eden bir uygunluk beyanı içermektedir.

 

 • Raporda sunulan bulgular değerleme uzmanının sahip olduğu tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur.
 • Analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır.
 • Değerleme uzmanının değerleme konusunu oluşturan mülkler herhangi bir ilgisi yoktur.
 • Değerleme uzmanının ücreti raporun herhangi bir bölümüne bağlı değildir.
 • Değerleme, ahlaki kural ve standartlarına, mesleki gereklere göre gerçekleştirilmiştir.
 • Değerleme uzmanı mesleki eğitim şartların haizdir.
 • Değerleme uzmanının değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi vardır.
 • Değerleme uzmanı mülkü kişisel olarak denetlemiştir.
 • Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmamıştır.
 • Değerleme uzmanının adını mesleki niteliklerini ve imzasını içermektedir.
 • Hazırlanan her bir değerleme raporu gizlilik ve veri saklama ilkelerine uygun olarak hem elektronik hemde orijinal nüshalar halinde yedeklenerek arşivlenmektedir.